9/09/2553

การทำอิ๊คซี่(ICSI)

การทำอิ๊คซี่ (ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection)

การทำอิ๊คซี่  คือ การฉีดตัวอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่ โดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ส่วนขั้นตอนอื่นเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้ว การทำดังกล่าวต้องทำผ่านเครื่องมือพิเศษที่ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเข็มขนาดเล็กมากเพื่อจับไข่และฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่ ด้วยการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลมาก เป็นวืธีที่เลือกใช้ในรายที่

  1. เชื้ออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดีอย่างมาก
  2. ไข่กับเชื้ออสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกันเองในหลอดทดลอง เช่น เปลือกไข่หนาเหนียวในสตรีอายุมาก
โอกาสตั้งครรภ์ต่อการทำ 1 ครั้ง ประมาณ ร้อยละ 25 – 30
ในบางกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีตัวอสุจิออกมาในน้ำเชื้อจากการหลั่งเอง เช่น ทำหมันชาย หรือการไม่มีตัวอสุจิจากสาเหตุต่าง ๆ เราอาจนำเอาตัวอสุจิออกมาใช้ในขบวนการอิ๊คซี่ได้โดยวิธีการต่อไปนี้
ปิซ่า (PESA – Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา
มีซ่า (MESA – Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymal แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไปและดูดตัวอสุจิออกมา
ทีซ่า (TESA – Testicular Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา
ทีซี่ (TESE – Testicular Biopsy Sperm Extraction) คือ การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วนแล้วแยกตัวอสุจิที่ค้างอยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา
ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสนับสนุน คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย และเลี้ยงตัวอ่อนได้ดี (In Vitro Fertilization) รวมทั้งความชำนาญในการจับและฉีดตัวอสุจิเข้าเซลล์ไข่ (ICSI) ได้ดีและหวังผลได้
 มาชม VDO จาก youtue กันคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น